Gecertificeerd in het aanbrengen van isolatie

Scheerman Isolatie is een, door het Isolatiegilde gecertificeerde onderneming en voldoet daarmee aan strenge richtlijnen. Werkzaamheden m.b.t. de spouwmuurisolatie worden uitgevoerd onder certificatie van Isolatiegilde, conform BRL 2121 norm. In het kader van deze certificatie worden door Isolatie steekproefsgewijs onaangekondigde controles uitgevoerd.

Daarnaast werken we volgens een KOMO procescertificaat, hét nationale keurmerk voor de bouwsector aan door VROM geaccepteerd als bewijs dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Kijk op https://isolatiegilde.nl voor meer informatie over de genoemde certificeringen.

Ook is Scheerman Isolatie lid van VENIN, de Vereniging van Erkende Na-Isolatie-bedrijven. De in VENIN georganiseerde vakbedrijven hebben er groot belang bij dat het vakmanschap en de kwaliteit van de gebruikte materialen voor isolatie op hoog niveau blijft door het kwaliteitsbewustzijn van haar leden uit te dragen. VENIN bereikt dat door het verstrekken van informatie over isolatie in het algemeen en het volgen van de daaraan verbonden kwaliteitsaspecten in het bijzonder.

Sinds medio 2018 zijn wij ook gecertificeerd en aangesloten bij het Isolatiegilde. Klik hier voor de richtlijnen van het Isolatiegilde waar wij aan voldoen.

Wij zijn gespecialiseerd in het achteraf isoleren van woningen en staan voor kwaliteit en vakmanschap. In dat kader geven wij ook 10 jaar garantie op alle, door ons uitgevoerde, werkzaamheden en geleverde materialen. Neem gerust contact met ons op voor de volledige garantiebepalingen.

Schakel Scheerman Isolatie nu in

Wij helpen u graag dus neem direct contact met ons op. Bel naar 06 – 1311 0600 of
Gebruik het formulier om een adviesgesprek aan te vragen! Mailen kan natuurlijk ook: info@scheerman-isolatie.nl