ISO-parels Spouwmuurisolatie

Systeemopbouw

Het ISO-parelsysteem is samengesteld uit geëxpandeerd polystyreen dat samen met een speciaal bindmiddel via gaatjes in de kruising van stoot- en lintvoeg met een inblaaspistool in de spouw wordt aangebracht. Als eindresultaat ontstaat een homogene isolerende plaat, die de spouw geheel vult. Deze plaat is dampdoorlatend, vast van vorm en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2003 en BRL 2110 volgens IKOB-BKB t.a.v. volumieke massa, wateropname, weerstand tegen aantasting door schimmels, warmteweerstand en voorkomen van regendoorslag Kwaliteitsverklaring IKOB-BKB nr. IKB1474/07.

Materiaal:
EPS-parels zijn bolletjes geëxpandeerd polystyreen. Het bindmiddel is op latexbasis.

Afmetingen:
De gemiddelde grootte is ca. 5 mm.

Thermische eigenschappen:

Geleiding:Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,0386 W/m. K.

Voordelen ISO-parels spouwmuurisolatie

Doordat de polystyreenschuimbolletjes die d.m.v. lucht in de spouw geblazen worden een ronde vorm hebben en niet haken aan andere materialen vult de spouw zich volledig ook op die plaatsen waar door metselbaarden een mindere spouwbreedte is.

Doordat de bolletjes verlijmd worden ontstaat een taaiharde plaat zodat bij het maken van openingen in de gevel of bij sloop het materiaal intact blijft.

– Geen risico voor inzakken of ongevulde geveldelen.

– EPS parels bevatten geen vezels zodat bij verwerking geen gezondheidsbeschermende maatregelen noodzakelijk zijn.

– De parel neemt nagenoeg geen vocht op zodat ook bij een hoge vochtbelasting op de gevel de isolatiewaarde optimaal blijft.

– De parels zijn niet gevoelig voor veroudering dus blijven gedurende de gehele levensduur optimaal presteren.

– Het dampopen karakter van de gevel blijft optimaal gehandhaafd.

– Het bij hevige regenval in de spouw binnentredende water loopt zoals gebruikelijk langs het buitenblad naar beneden en wordt afgevoerd zonder de isolatiewaarde ongunstig te beïnvloeden.

– Op zich is geëxpandeerd polystyreen al goed vochtbestendig, de toegevoegde lijm verbetert deze eigenschap nog aanzienlijk. Het resultaat is een beter afweermechanisme bij eventuele te hoge vochtbelasting van de gevel. In bepaalde gevallen loop je bij een minerale wol risico dat de droge lucht tussen de vezeltjes wordt vervangen door vochtige lucht met als gevolg dat de isolatiewaarde minder wordt (‘natte sok effect’).

– Bij sloop komen er geen vezels in het milieu. De parels zijn niet schadelijk en gemakkelijk te recyclen.